Servizos complementarios

 Os servizos  que ofrecemos no centro son os seguintes:

 

- Servizo de Transporte:

 

- Servizo de Comedor Escolar: