Os servizos  que podemos ofrecer a día de hoxe son os seguintes:

 

- Servizo de Transporte ( pulsando no enlace liñas poderás ver un plano con todo detalle)

- Servizo de Comedor Escolar

- Aulas de apoio de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe.

- Materia de Libre Configuración que se imparte en Inglés por unha mestra do centro coa dobre titulación.

-Traballo a través dos Contrato Programa.

-Diferentes proxectos anuais dependentes da Consellería.