O Consello Escolar

A composición do Consello Escolar é a seguinte:

- Director: José Manuel Rodríguez Bugallo

- Secretaria: Mariam Tierno López

- Xefa de estudos: Inmaculada Morgade Martínez

- Persoal docente:     Carlos Crespo Toral

Elena Álvarez Somoza

Milagros Franco Basalo

Rosa Elvira Pérez Gallego

Mª Teresa Bernardo García

- Pais e nais:  Milagros García Prieto

Rosario Rodríguez Delgado

Jose Manuel Rodríguez Fernández

María Belén Rodríguez Gómez

Sandra Colmenero Fernández 

- Persoal non docente: Miguel Fornos García

- Representante do Concello: Diego Lourenzo Moure