top of page

O Consello Escolar

A composición do Consello Escolar cambiará cara final de mes 

- Director: Mariam Tierno López
- Secretaria: Vanesa Gallego Blanco
- Xefa de estudos: Modesta Dolly Rodríguez Alonso
- Persoal docente:     
Sofía Pérez Puga- Pais e nais:  
- Persoal non docente: Miguel Fornos García
- Representante do Concello: 

bottom of page