E. D. L.G.

Equipo de Dinamización da Lingua Galega

O E.D.L.G. créase para potenciar o uso da lingua galega nos centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Galicia.

 

Que é o queremos conseguir?

- Que a nosa lingua siga sendo parte do noso patrimonio cultural e da nosa identidade.

- Que o noso alumnado coñeza e poida empregar de forma competente a lingua galega.

- Que non se discrimine a ningunha persoa por empregar e expresarse en galego.

- Que os nosos alumnos empreguen o galego non só na area de galego senon noutras actividades levadas a cabo na súa vida cotiá.

O E.D.L. G. do noso colexio está formado polos seguintes membros:

- Coordinadora: Vanesa Gallego

- Membros: Paula

                    Mª Angeles Fernández

                     Teresa Bernardo