top of page

E. D. L.G.

Equipo de Dinamización da Lingua Galega

O E.D.L.G. créase para potenciar o uso da lingua galega nos centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Galicia.
 
Que é o queremos conseguir?
- Que a nosa lingua siga sendo parte do noso patrimonio cultural e da nosa identidade.
- Que o noso alumnado coñeza e poida empregar de forma competente a lingua galega.
- Que non se discrimine a ningunha persoa por empregar e expresarse en galego.
- Que os nosos alumnos empreguen o galego non só na area de galego senon noutras actividades levadas a cabo na súa vida cotiá.

O E.D.L. G. do noso colexio está formado polos seguintes membros:
- Coordinadora: Andrea Requejo
- Membros: Sandra Diz
                    Manel Vigo                     
 

bottom of page