top of page

EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

ESPECIALISTAS

4º E.I. (3 anos)

NOELIA ÁLVAREZ

MATERIAS: Globalizadas E.I.

FORMACIÓN:

Maxisterio Educación Infantil.

1º - A

PAULA SALGADO

MATERIAS: L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS.

FORMACIÓN:

Diplomada e Grao Educación Infantil.

EDUCACIÓN FÍSICA

CARLOS CRESPO

MATERIAS: E.F.  en E.P.

FORMACIÓN:

Diplomado Maxisterio Educación Física

5º E.I. (4 anos)

Mª TERESA BERNARDO

MATERIAS: Globalizadas E.I.

FORMACIÓN:

Diplomada Educación Primaria (matemáticas)

Diplomada Educación Infantil.

2º - A

Mª MILAGROS FRANCO

MATERIAS: L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS.

FORMACIÓN:

Diplomada Educación Infantil e Primaria.

MÚSICA

LAURA FERNÁNDEZ

MATERIAS: Música en 4º, 5º e 6º E.I., e 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º E.P.

L. Gal. e Plástica en 4º A E.P.

FORMACIÓN:

Mestra Educación Primaria con mención en Educación Musical.

6º E.I. (5 anos)

OLALLA CASTILLO

MATERIAS: Globalizadas E.I.

FORMACIÓN:

Mestra Educación Infantil

Licenciada Psicoloxía

3º - A

ANDREA MARÍN

MATERIAS: L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Plástica, Proxecto Competencial

FORMACIÓN:

Mestra Pedagoxía Terapéutica e Primaria

INGLÉS

ALICIA CORRAL

MATERIAS: Inglés en 4º, 5º e 6º  de E.I., 1ºA, 2ºA, 3ºA, 3ºB E.P.

Plástica (1ºA), Apoio (6ºB)

FORMACIÓN:

Diplomado maxisterio inglés

Grao Educación Primaria

Mención en inglés

6º E.I. (5 anos)

CRISTINA ALONSO

MATERIAS: Globalizadas E.I.

FORMACIÓN:

Maxisterio Educación Primaria

3º - B

ANA CARBALLO

MATERIAS: L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Plástica, Proxecto Competencial

FORMACIÓN:

Diplomada en Educación Infantil

Grao Educación Primaria mención en AL

Mestra PT adquisición nova especialidade

Portugués B1

INGLÉS

RAQUEL RODRÍGUEZ

MATERIAS: Inglés en 4ºA, 5ºA, 5ºB, 6ºA e 6ºB  de E.P.

FORMACIÓN:

Diplomada mestra inglés

Licenciada en psicopedagoxía

APOIO E.I.

VANESA GALLEGO

MATERIAS: Globalizadas E.I.

FORMACIÓN:

Diplomada Educación Infantil.

4º - A

M. DOLLY RODRÍGUEZ

MATERIAS: L. Cast., Mat., CC.NN., CC.SS.

FORMACIÓN:

Diplomada Educación Infantil.

ORIENTADORA

MARIAM TIERNO

MATERIAS: Coordinación do equipo de Orientación

Seguimento do alumnado

FORMACIÓN:

Mestra Diplomada especialista Pedagoxía Terapéutica

Psicopedagoxía.

5º - A

LAURA AMIL

MATERIAS: L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Plástica, Proxecto Competencial

FORMACIÓN:

Mestre Educación Primaria

P.T.

SOFÍA PÉREZ

MATERIAS: Reforzo, 1ºA, 2ºA en matemáticas e lingua castelá

FORMACIÓN:

Mestra Diplomada especialista Pedagoxía Terapéutica

5º - B

OLGA MACÍA

MATERIAS: L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Plástica, Proxecto Competencial

FORMACIÓN:

Diplomada Mestra Educación Musical

P.T.

LUZ DOLORES MONTERO

MATERIAS: Reforzo 3ºA, 3ºB, 4ºA, 6º B EP

FORMACIÓN:

Mestra diplomada en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe

6º - A

LAURA PÉREZ

MATERIAS: L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Valores, Proxecto Competencial, Adquisición linguas

FORMACIÓN:

Graduada Educación  Primaria

C2Inglés, B2Francés, B2Portugués,

B2Italiano, B2Galego

P.T.

HELENA DASILVA

MATERIAS: Reforzo lingua castelá e mantemáticas en 4ºA, 5ºB, 6ºB

FORMACIÓN:

Mestras especialista en Pedagoxía Terapéutica

6º - B

BREOGÁN LOURIDO

MATERIAS: L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Valores, Plástica, Proxecto Competencial

FORMACIÓN:

Licenciado e diplomado en E.F.

Máster de profesorado

Monitor e director de ocio e tempo libre

P.T.

FÉLIX FERNÁNDEZ

MATERIAS: Reforzo Mat., L. Gal. e L. Cast. en 3ºB, 5ºA e 5ºB E.P.

FORMACIÓN:

Diplomado mestre Pedagoxía Terapéutica

Grao actividades físico-deportivas

PROA+

ANTÍA MACÍA

MATERIAS: Apoio materias a alumnado de 3ºB, 4ºA, 5ºB, 6ºA e 6ºB

FORMACIÓN:

Grao en Educación Primaria con mención en Educación Especial.

A.L.

PATRICIA A. MONTESINOS

MATERIAS: Apoio AL e linguas en 2ºA, 3ºA, 3ºB e 4ºA

FORMACIÓN:

Mestra especialista en Audición e Linguaxe

Técnica Superior Interpretación de Lingua de Signos

Máster en intervención logopédica na infancia e a na adolescencia

Experta método Diverlexiae

M

A.L.

JUAN JOSÉ CURRÁS

MATERIAS: Audición e linguaxe 4º, 5º e 6º EI, 1ºA

FORMACIÓN:

Mestre Educación Infantil

Máster universitario Atención á diversidade e necesidades educativas especiais

R. EVANXÉLICA

ANA Mª FERREIRA

MATERIAS: Educación Infantil e Educación Primaria.

FORMACIÓN:

Diplomada en E.P.

Postgrao en ERE (Ensinanzas de Relixión Evanxélica)

R. CATÓLICA

PATRICIA LÓPEZ

MATERIAS: Educación Infantil e Educación Primaria.

FORMACIÓN:

Diplomada en Educación Primaria.

D.E.C.A. católica

ADIX

MANUEL ROLÁN

MATERIAS: Mentor ADIX

FORMACIÓN:

Diplomado Maxisterio Matemática e Ciencias.

Ciclo Superior de Administración e Finanzas.

bottom of page