EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

ESPECIALISTAS

Vanesa Gallego

4º E.I. (3 anos)

Materias: Globalizadas Infantil

Titulación: Diplomada Educación Infantil 

Modesta Dolly Rodríguez

5º E.I. (4 anos)

Materias: Globalizadas Infantil

Titulación: Diplomada Educación Infantil 

Sheila Fernández

6º E.I. (5 anos)

Materias: Globalizadas Infantil

Titulación: Grao Educación Infantil

Máster en Psicopedagoxía

Mª Teresa Bernardo

Apoio E.I.

Materias: Globalizadas Infantil

Titulación: Diplomada Educación Infantil 

Please reload

Patricia Pérez

1º E.P.

Materias: C. Naturais, C. Sociais, L. Castelá, L. Galega, Mat. e Valores

Titulación: Grao Mestra Educción Primaria

Mención en Educación Física

Mención P.T.

Olga Macía

2º A

Materias: C. Naturais, C. Sociais, L. Castelá, L. Galega, Mat. Valores e Plástica

Titulación: Diplomada en Educación Musical

Vanesa Gómez

3º A

Materias: C. Naturais, C. Sociais, L. Castelá, Matemáticas, Valores e Plástica

Titulación: Diplomada Maxisterio E.E.

Susana Santamaría

3º B

Materias: C. Naturais, C. Sociais, L. Castelá, L. Galega, Mat., Valores e Plástica

Titulación: Diplomada Educación Musical con habilitación en Educación Primaria

Paula Salgado

4º A

Materias: C. Naturais, C. Sociais, L. Castelá, L. Galega, Mat. e Plástica

Titulación: Grado Educación Infantil

Mª Milagros Franco

4º B

Materias: C. Naturais, C. Sociais, L. Castelá, L. Galega, Mat., Valores e Plástica

Titulación: Diplomada Educación Infantil e Primaria

Noemi González

5º A

Materias: C. Naturais, C. Sociais, L. Castelá, L. Galega, Mat., Plástica e Valores

Titulación: Mestra en Educación Primaria

  B2 Lingua estranxeira (Inglés)

Manuel Rolán

5º B

Materias: Matemáticas, C. Naturais, Lingua Galega e Valores (5º B)

Libre Configuración (TIC'S): 4º A - 4º B - 6º A - 6º B

Titulación: Diplomado en Maxisterio Mat. e Ciencias

Montserrat Fernández

6º A

Materias: Mat., L. Cast., L. Gal., C. Nat., C. Soc., Plástica e Valores (6º A)

Apoio en 5º A

(Titulación: Mestra de Educación Primaria e Educación Infantil

René Celia Gómez

6º B

Materias: C. Nat., C. Soc., L. Cast., L. Gal., Mat., Plástica e Valores

Titulación: Diplomada en Pedagoxía Terapéutica e Educación Primaria.

Please reload

Jose Manuel Rodríguez

5º e 6º E.P.

Materias: Educación Física 

Titulación: Especialista en Educación Física, C. Sociais e Galego

Carlos Crespo

4º, 5º e 6º E.I. e 1º, 2º , 3º e 4º E.P.

Materias: Educación Física

Titulación: Diplomado Maxisterio Educación Física

Matín Outeiriño

E.I. - E.P.

Materias: Música en E.I. e E.P.

L. Cast.. C. Sociais e Plástica (5º B)

Titulación: Diplomatura de Educación Musical

 Licenciatura en Psicopedagoxía

  Grao Elemental de Música en Saxofón

Concepción Leiros

E.I. - 1º, 2º e 4º E.P.

Materias: Lingua Estranxeira Inglés e Plástica

Formación: Licenciatura en Filoloxía Inglesa

Mestra Diplomada en Educación Infantil

Mª Jesúa Ferradas

3º, 5º e 6º E.P.

Materias: Lingua Estranxeira Inglés

Titulación: Diplomatura en Maxisterio de Ciencias Humanas

B2 Inglés

Ana Neira

E.I. - E.P.

Materias: Apoio en L. Castelá e da mellora da fala e a linguaxe

Titulación: Mestra en Audición e Linguaxe

Dolores Joga

1º, 2º, 5º e 6º E.P.

Materias: Apoio de L. Castelá e na mellora da fala e a linguaxe

Titulación: Mestra especialista en A.L. e Primaria

Félix Fernández

E.I. - E.P.

Materias: L. Castelá, Mat., CC.SS. e CC.NN.

Titulación: Grao Mestre

Beatriz Pereira

4º, 5 e 6º E.P.

Materias: L. Castelá e Matemáticas

Titulación: Mestra especialista en Educación Especial

Sofía Pérez

2º, 3º, 4º, 5º e 6º E.P.

Materias: Pedagoxía Terapéutica

 Matemáticas

Titulación: Diplomada Pedagoxía Terapéutica

Ana Mª Ferreira

Educación Infantil e Primaria

Materias: Relixión Evanxélica

Titulación: Diplomada en E.P. e Postgrao en ERE (Ensinanza de Relixión Evanxélica)

Natalia Collazo

Educación Infantil e Primaria

Materias: Relixión Catótica

Formación: Diplomada en E. Primaria e a titulación DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica)

Carolina Fernández

4º, 5º e 6º E.P.

Materias: Intérprete de Lingua de Signos

Titulación: Ciclo Superior Interpretación Lingua de Signos

Guía Interpretación de persoas xordocegas

Please reload