EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

ESPECIALISTAS

4º - 5º E.I. (3 e 4 anos)

VANESA GALLEGO

MATERIAS: Globalizadas E.I.

FORMACIÓN: Diplomada Educación Infantil.

6º E.I. (5 anos)

Mª TERESA BERNARDO

MATERIAS: Globalizadas E.I.

FORMACIÓN: Diplomada Educación Infantil.

1º - A

Mª MILAGROS FRANCO

MATERIAS: 1º A (L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Valores)

Apoio 2º A

FORMACIÓN:

Diplomada Educación Infantil e Primaria.

1º - B

PAULA SALGADO

MATERIAS: 1º B ((L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Valores)

Grupo Adquisición Lingua.

FORMACIÓN: Grao Educación Infantil.

2º - A

PATRICIA PÉREZ

MATERIAS: 2º A ((L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Valores, Plástica)

Plástica 6º A

FORMACIÓN: Grao Mestre Educación Primaria

Mención en E.F. e Francés

B2 inglés e B2 francés.

3º - A

M. DOLLY RODRÍGUEZ

MATERIAS: 3º A ((L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Valores, Plástica)

FORMACIÓN:

Diplomada Educación Infantil.

4º - A

VANESA GÓMEZ

MATERIAS: 4º A ((L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Valores, Plástica)

FORMACIÓN:

Diplomada Maxisterio Educación Especial.

4º - B

SUSANA SANTAMARÍA

MATERIAS: 4º B ((L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Valores, Plástica)

FORMACIÓN:

Diplomada Educación Musical e habilitación en Educación Primaria.

5º - A

RENÉ CELIA GÓMEZ

MATERIAS: 5º A ((L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Valores, Plástica)

CC.SS. en 4º A.

FORMACIÓN: Mestra Educación Primaria e Mestra Pedagoxía Terapéutica.

5º - A

OLGA MACÍA

MATERIAS: 5º A ((L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Valores, Plástica)

CC.SS. en 4º A.

FORMACIÓN: Mestra Diplomada en Educación Musical.

5º - B

ADRIANA GONZÁLEZ

MATERIAS: 5º B ((L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Valores, Plástica)

Matemáticas 3º A.

FORMACIÓN: Diplomada Mestra Educación Primaria

Máster en Psicopedagoxía.

6º - A

ELENA ÁLVAREZ

MATERIAS: 6º A ((L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Valores)

FORMACIÓN: Diplomada en A.L.

Licenciada en Psicopedagoxía

6º - B

MARÍA GARCÍA

MATERIAS: 6º B (L. Gal., Mat., L.Cast., CC.SS., CC.NN., Plástica, Valores)

Iniciación á Informática 4º e 6º E.P.

FORMACIÓN:

Graduada Maxisterio E.P.

Nivel B2 Inglés.

PROGRAMA ARCO

SILVIA FERNÁNDEZ

MATERIAS: Matemáticas e adquisición de linguas en 3º e 5º E.P.

FORMACIÓN: Mestra E.P.

PROA+

MANUEL CARBÓN

MATERIAS: Matemáticas,L. Cast. e L. Gal 6º A e 6º B E.P.

FORMACIÓN: Graduado en E.P.

EDUCACIÓN FÍSICA

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ

MATERIAS: E.F. en 5º e 6º E.P.

FORMACIÓN: Especialista en Educación Física, Ciencias Sociais e Lingua galega

EDUCACIÓN FÍSICA

CARLOS CRESPO

MATERIAS: E.F. en 4º, 5º e 6º E.I., e 1º, 2º, 3º e 4º E.P.

FORMACIÓN:

Diplomado Maxisterio Educación Física

MÚSICA

XABIER DOMÍNGUEZ

MATERIAS: Música en 4º, 5º e 6º E.I., e 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º E.P.

FORMACIÓN:

Mestre especialista Educación Musical.

INGLÉS

TERESA ÁLVAREZ

MATERIAS: Inglés en 4º, 5º e 6º E.I., e 1º, 2º e 3º E.P.

Plástica en inglés en 1º

Adquisición de Linguas

L. Cast. e CC.SS. en 3º

FORMACIÓN: Maxisterio pola especialidade de inglés.

INGLÉS

ANA Mª VILA

MATERIAS: Inglés en 4º, 5º e 6º  de E.P.

Adquisición de Linguas

FORMACIÓN: Maxisterio pola especialidade de inglés.

INGLÉS

Mª JOSÉ MARTÍNEZ

MATERIAS: Inglés en 4º, 5º e 6º  de E.P.

Adquisición de Linguas

FORMACIÓN: Maxisterio inglés.

Grao Empresariais.

Cursos linguas nivel C2.

A.L.

ALBA GORGOSO

MATERIAS: Audición e linguaxe e L. Cast. en 6º E.I., 1º A, 1º B, 6º A

FORMACIÓN: Mestra Educación Primaria.

A.L.

MARTA ÁLVAREZ

MATERIAS: Audición e linguaxe en 2º e 3º E.P.

FORMACIÓN: Mestra Educación Primaria.

P.T.

CRISTINA DACAL

MATERIAS: Reforzo Mat. 2º, 3º e 4º E.P.

Reforzo L. Cast. 4º E.P.

FORMACIÓN: Mestra Educación Especial

(Pedagoxía Terapéutica)

P.T.

NATALIA RODRÍGUEZ

MATERIAS: Reforzo Mat. e L. Cast. en 5º e 6º E.P.

FORMACIÓN: Mestra Educación Especial

(Pedagoxía Terapéutica)

P.T.

SOFÍA PÉREZ

MATERIAS: Reforzo Mat.

FORMACIÓN: Diplomada en

Pedagoxía Terapéutica

R. EVANXÉLICA

ANA Mª FERREIRA

MATERIAS: Educación Infantil e Educación Primaria.

FORMACIÓN: Diplomada en

E.P.

Postgrao en ERE (Ensinanzas de Relixión Evanxélica)

R. CATÓLICA

PATRICIA LÓPEZ

MATERIAS: Educación Infantil e Educación Primaria.

FORMACIÓN: Diplomada en Educación Primaria.

D.E.C.A. católica

L.S.E.

CAROLINA

MATERIAS: Intérprete LSE 6º A ás linguas orais e viceversa.

FORMACIÓN:

Ciclo Superior LSE.

Guía interpretación de persoas xordocegas.

ADIX

MANUEL ROLÁN

MATERIAS: Asesor Plan Dixital de Centro.

FORMACIÓN:

Diplomado Maxisterio Matemática e Ciencias.