top of page

EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

ESPECIALISTAS

4º - 5º E.I. (3 e 4 anos)

Mª TERESA BERNARDO

MATERIAS: Globalizadas E.I.

FORMACIÓN:

Diplomada Educación Primaria (matemáticas

Diplomada Educación Infantil.

1º - A

SUSANA SANTAMARÍA

MATERIAS: 1º A (L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS.)

FORMACIÓN:

Diplomada Educación Musical e habilitación en Educación Primaria.

EDUCACIÓN FÍSICA

CARLOS CRESPO

MATERIAS: E.F. 4º, 5º e 6º E.P.

FORMACIÓN:

Diplomado Maxisterio Educación Física

6º E.I. (6 anos)

VANESA GALLEGO

MATERIAS: Globalizadas E.I.

FORMACIÓN:

Diplomada Educación Infantil.

2º - A

Mª MILAGROS FRANCO

MATERIAS: 2º A (L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Plástica, Valores)

Apoio 3º A

FORMACIÓN:

Diplomada Educación Infantil e Primaria.

2º - B

PAULA SALGADO

MATERIAS: 2º B (L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Plástica,  Valores)

FORMACIÓN: Grao Educación Infantil.

EDUCACIÓN FÍSICA

CARLOS GONZÁLEZ

MATERIAS: E.F.  4º, 5º e 6º  E.I. e 1ºA, 2ºA, 2ºB e 3ºA E.P.

FORMACIÓN:

Mestre de Educación Física

Mestre Educación Primaria

MÚSICA

LAURA FERNÁNDEZ

MATERIAS: Música en 4º, 5º e 6º E.I., e 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º E.P.

L. Gal. e Plástica en 4º A E.P.

FORMACIÓN:

Grao Mestra Educación Primaria especialista Educación Musical.

3º - A

D.PATRICIA ALVES

MATERIAS: 3º A (L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Valores, Plástica)

FORMACIÓN:

Mestra lingua estranxeira (francés)

CS Documentación Sanitaria

A2 lingua portuguesa

4º - A

M. DOLLY RODRÍGUEZ

MATERIAS: 4º A (L. Cast., Mat., CC.NN., CC.SS., Valores)

FORMACIÓN:

Diplomada Educación Infantil.

4º - B

LORENA BALTAR

MATERIAS: 4º A (L. Cast., Mat., CC.NN., CC.SS., Libre config.)

FORMACIÓN:

Mestra Educación Primaria.

INGLÉS

PABLO FERNÁNDEZ

MATERIAS: Inglés en 4º, 5º e 6º  de E.I., 1ºA, 2ºA, 2ºB, 3ºA E.P.

Plástica 6º E.I. e 1ºA E.P.

FORMACIÓN:

Diplomado meste especialista en inglés.

INGLÉS

MARÍA ÁLVAREZ

MATERIAS: Inglés en 4º, 5º e 6º  de E.P.

FORMACIÓN:

Grao mestra Educación Primaria

Especialidade en linguas estranxeiras, Inglés

ORIENTADORA

MARIAM TIERNO

MATERIAS: Coordinación do equipo de Orientación

Seguimento do alumnado

FORMACIÓN:

Mestra Diplomada especialista Pedagoxía Terapéutica

Psicopedagoxía.

5º - A

J. MANEL VIGO

MATERIAS: 5º A (L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Valores, Plástica, Iniciación á informática)

Iniciación á informática 3º A e 5º B

FORMACIÓN:

Mestre Educación Primaria, cursos formativos TIC (robótica, dinamización páxinas web, Moodle, ferramentas dixitais, Edixgal).

5º - B

SANDRA DIZ

MATERIAS: 5º B (L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Valores, Plástica)

FORMACIÓN:

Mestra Graduada Educación Primaria con mención en Educación Espacial

P.T.

SOFÍA PÉREZ

MATERIAS: Reforzo Mat. e L.Cast. en 5º B e 6º B

FORMACIÓN:

Mestra Diplomada especialista Pedagoxía Terapéutica

P.T.

MARÍA SIMÓN

MATERIAS: Reforzo Mat. e L.Cast. en 3ºA, 5ºA, 6ºA e 6ºB de E.P.

FORMACIÓN:

Graduada Educación Primaria, mención en Educación Especial.

P.T.

NOEMÍ QUINTAS

MATERIAS: Reforzo Mat. e L. Cast. en 1º, 2º, 4º e 5º E.P.

FORMACIÓN:

Grao en Educación Infantil con mención en Educación Especial

6º - A

ANDREA REQUEJO

MATERIAS: 6º A (L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Valores, Plástica)

Apio 5º B

FORMACIÓN:

Graduada en Educación Primaria e Linguas estranxeiras.

6º - B

LORETO Mª BLANCO

MATERIAS: 6º B (L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Valores, Plástica)

Libre configuración (iniciación á Informática) 6º A e 6º B

FORMACIÓN:

Graduada en Educación Primaria

Técnico nacional de ximnasia rítmica.

PROA +

OLGA MACÍA

MATERIAS: L. Cast., L. Gal., Mat., CC.NN., CC.SS., Adquisición de lingua - 3º A, 4º B, 5º A, 5º B e 6º B

FORMACIÓN:

Mestra Diplomada en Educación Musical.

A.L.

ANA Mª ALONSO

MATERIAS: Audición e linguaxe e L. Cast. en 1º A, 2º A, 2º B, 3º A e 6º A

FORMACIÓN:

Graduada en Educación Infantil

Mestra de Audición e Linguaxe.

A.L.

ROSA BALLESTEROS

MATERIAS: Audición e linguaxe en 5º e 6º E.I.

FORMACIÓN:

Mestra Educación Infantil.

R. EVANXÉLICA

ANA Mª FERREIRA

MATERIAS: Educación Infantil e Educación Primaria.

FORMACIÓN: Diplomada en

E.P.

Postgrao en ERE (Ensinanzas de Relixión Evanxélica)

R. CATÓLICA

PATRICIA LÓPEZ

MATERIAS: Educación Infantil e Educación Primaria.

FORMACIÓN: Diplomada en Educación Primaria.

D.E.C.A. católica

L.S.E.

CAROLINA

MATERIAS: Intérprete LSE 6º A ás linguas orais e viceversa.

FORMACIÓN:

Ciclo Superior LSE.

Guía interpretación de persoas xordocegas.

ADIX

MANUEL ROLÁN

MATERIAS: Mentor ADIX

FORMACIÓN:

Diplomado Maxisterio Matemática e Ciencias.

Ciclo Superior de Administración e Finanzas.

bottom of page