EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

ESPECIALISTAS

Modesta Dolly Rodríguez

4º E.I. (3 anos)

Materias: Globalizadas Infantil

Titulación: Diplomada Educación Infantil 

Eva González

5º E.I. (4 anos)

Materias: Globalizadas Infantil

Titulación: Diplomada Educación Infantil 

Vanesa Gallego

6º E.I. (5 anos)

Materias: Globalizadas Infantil

Titulación: Diplomada Educación Infantil 

Mª Teresa Bernardo

Apoio E.I.

Materias: Globalizadas Infantil

Titulación: Diplomada Educación Infantil 

Please reload

Eva Casado

1º E.P.

Materias: C. Naturais, C. Sociais, L. Castelá, L. Galega, Mat., Plástica e Valores

Titulación: Diplomada en Lingua Estranxeira (Francés)

Manuel Rolán

2º E.P.

Materias: Matemáticas, Lingua Galega e Valores

Libre Configuración (TIC'S): 4º A - 4º B - 6º A - 6º B

Titulación: Diplomado en Maxisterio Mat. e Ciencias

Paula Salgado

3º A

Materias: C. Naturais, C. Sociais, L. Castelá, L. Galega, Mat. e Plástica

Titulación: Grado Educación Infantil

Mª Milagros Franco

3º B

Materias: C. Naturais, C. Sociais, L. Castelá, L. Galega, Mat. e Plástica

Titulación: Diplomada Educación Infantil e Primaria

Susana Santamaría

4º A

Materias: C. Naturais, C. Sociais, L. Castelá, L. Galega, Mat. e Plástica

Titulación: Mestra en Educación Primaria

Elena Álvarez

4º B

Materias: C. Naturais, C. Sociais, L. Castelá, L. Galega, Mat. e Plástica

Titulación: Mestra Diplomada en A.L.

                      Licenciada Psicopedagoxía

Montserrat Fernández

5º B

Materias: As da titoría de 5º B + CC.SS. de 2º E.P.

Titulación: Mestra de Educación Primaria e Educación Infantil

René Celia Gómez

5º B

Materias: As da titoria de 6º B + L. Castelá de 2º E.P.

Titulación: Diplomada en Pedagoxía Terapéutica e Educación Primaria.

Jessica Papa

6º A

Materias: C. Naturais, C. Sociais, L. Castelá, L. Galega, Mat., Plástica e Valores

Titulación: Mestra Diplomada en Educación Primaria

  Licenciada en Psicopedagoxía

Vanesa Gómez

6º B

Materias: As de titoría en 6º B + desdobre de L. Castelá e Mat. de 1º E.P.

Titulación: Diplomada Maxisterio E.E.

Please reload

Jose Manuel Rodríguez

5º e 6º E.P.

Materias: Educación Física 

Titulación: Especialista en Educación Física, C. Sociais e Galego

Carlos Crespo

4º, 5º e 6º E.I. e 1º, 2º , 3º e 4º E.P.

Materias: Educación Física

Titulación: Diplomado Maxisterio Educación Física

Dolores Danoz

E.I. - E.P.

Materias: Música en E.I. e E.P.

Titulación: Mestra de Educación Musical

 Licenciada en Ciencias Musicais

  Grao Medio de Piano

Dunia Damota

E.I. - 4º, 5º e 6º E.P.

Materias: Lingua Estranxeira Inglés

Formación: Mestra de Lingua Estranxeira

Diego Pena

1º, 2º, 3º e 4º E.P.

Materias: Lingua Estranxeira Inglés e Plástica

Titulación: Diplomado en Lingua Estranxeira Inglés

Esther Vega

5º e 6º E.I. e 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E.P.

Materias: Apoio en L. Castelá e da mellora da fala e a linguaxe

Titulación: Mestra en Audición e Linguaxe

Ana Rosa Cives

5º e 6º E.I. e 1º, 2º, 4ºA, 5ºB e 6ºB EP

Materias: Apoio de L. Castelá e na mellora da fala e a linguaxe

Titulación: Mestra especialista en A.L.

Laura Blanco

Apoio en L. Castelá e Mat. de 1º, 3º e 4ºA E.P.

Materias: L. Castelá, Mat., CC.SS. e CC.NN.

Titulación: Grado en Educación Infantil con mención en Necesidades Educativas Especiais

Beatriz Pereira

4º, 5 e 6º E.P.

Materias: L. Castelá e Matemáticas

Titulación: Mestra especialista en Educación Especial

Sofía Pérez

2º, 3º, 4º, 5º e 6º E.P.

Materias: Pedagoxía Terapéutica

 Matemáticas

Titulación: Diplomada Pedagoxía Terapéutica

Ana Mª Ferreira

Educación Infantil e Primaria

Materias: Relixión Evanxélica

Titulación: Diplomada en E.P. e Postgrao en ERE (Ensinanza de Relixión Evanxélica)

Natalia Collazo

Educación Infantil e Primaria

Materias: Relixión Catótica

Formación: Diplomada en E. Primaria e a titulación DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica)

Carolina Fernández

4º, 5º e 6º E.P.

Materias: Intérprete de Lingua de Signos

Titulación: Ciclo Superior Interpretación Lingua de Signos

Guía Interpretación de persoas xordocegas

Please reload