Cales son as funcións dun mestre de Audición e Linguaxe?

As funcións da mestra de A.l. son moi variadas. Algunhas destas funcións son os seguintes:
1.Fomentar a prevención de problemas na área da linguaxe.
2. Diagnosticar e avaliar a existencia ou non dun trastorno na comunicación ou na linguaxe.
3.Aumentar as capacidades comunicativas e lingüísticas dos alumnos.
4.Asesorar a familias e a mestres, sobre todo, naqueles casos que sigan unha intervención
5. Colaborar xunto co resto dos mestres na elaboración de programas, documentacion, adaptacións....que sexan necesarios no centro

Qué facemos na aula de Audición e Linguaxe?

 

- Mellorar a discriminación auditiva (tanto en sons, como en sílabas e palabras).

-Traballamos a respiración e o sopro.

- Traballamos as praxias (movementos linguais, labiais...)

-Aprender a falar ben, corrixindo aqueles fonemas ou palabras que pronunciamos mal.

- Aumentamos o noso vocabulario aprendendo novas palabras.

-Aprendemos a estruturar ben a linguaxe oral, construindo frases e oracións sinxelas e ampliando a sua complexidade

-Iniciamos, apoiamos e reforzamos a lectura en voz alta e mais adiante a lectura silenciosa.

- Iniciamos, apoiamos  e reforzamos a escritura comezando  por fonemas, sílabas, palabras, frases e oracións. 

-Traballamos a comprensión, tanto a comprensión oral como  a comprensión lectora.

- Traballar a expresión oral e escrita.

- Apredemos regras gramaticais: uso de normas ortográficas...

-  Traballamos sistemas aumentativos ou alternativos a comunicación