O persoal non docente do centro é unha parte fundamental tamén deste centro. 

Neste apartado podemos atopar 

Persoal de cociña
O noso conserxe

cociñeirA: Araceli Cuadrado      

auxiliar:mª soledad palomares

auxiliar:dosinda vazquez          

auxiliar: marisol romero          

Michel fornos

 

 

 

Patricia Álvarez

Administrativa
Persoal de limpieza

 mªteresa lorenzo garcía

Mª Luisa Vaamonde

Intérprete de L.S.E

CAROLINA FERNÁNDEZ