top of page

O persoal non docente do centro é unha parte fundamental tamén deste centro. 

Neste apartado podemos atopar 

Persoal de cociña
O noso conserxe

cociñeirA: Araceli Cuadrado      

auxiliar:dosinda vazquez          

auxiliar: marisol romero          

Michel fornos


 
 
 
Mª Hortensia Quintairos

Administrativa
Persoal de limpieza

 mªteresa lorenzo garcía

Mª Luisa Vaamonde

Intérprete de L.S.E

CAROLINA FERNÁNDEZ

bottom of page