O persoal non docente do centro é unha parte fundamental tamén deste centro. 

Neste apartado podemos atopar 

cociñeirA: Araceli Cuadrado      

auxiliar:mª soledad palomares

auxiliar:dosinda vazquez          

auxiliar: marisol romero          

Michel fornos

 

 

 

Patricia Álvarez

 mªteresa lorenzo garcía

Mª Luisa Vaamonde

CAROLINA FERNÁNDEZ