top of page

E.A.E.C.

Equipo de Actividades Extraescolares e Complementarias

Colaboracións:

 O E.A.E.C. créase para desenvolver outras actividades dentro ou fóra do horario lectivo –e incluso fóra do noso centro– coa finalidade de complementar as actividades cotiás da aula.

Este curso escolar levaremos a cabo as seguintes actividades complementarias e extraescolares:

- Samaín

- Magosto

- Nadal

- Entroido

- Excursións

- Festivais de nadal e fin de curso

- Conmemoracións marcadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Xunta de Galicia).

Os membros que compoñen este equipo son os seguintes:

- Coordinadora: Dolores Danoz

- Membros: Beatriz Pereira

Carlos Crespo

Milagros Franco 

bottom of page