top of page

Plan Proxecta

Proxecto Deportivo de Centro - 

Centros Activos e Saudables

Promoción vida activa dentro do horario lectivo e dentro do centro

Promoción vida activa dentro do horario lectivo e fóra do centro

Promoción vida activa fóra do horario lectivo e fóra do centro

bottom of page