top of page

A nosa bitácora

  • Tics

As fraccións poden ser doces


Na aula tamén aprendemos xogando. Desta vez fixemos un xogo con doces para representar fraccións e números mixtos.

Dividimos tres pasteis en partes iguais e cada alumno comeu un trociño. Tivemos que inventar un problema representando a situaación con fracción e número mixto e comprobar o resultado coa fracción que nos sobrou.


bottom of page