top of page

A biblioteca de Zas

forma parte da Rede de Bibliotecas escolares de Galicia 

Desde o curso 2016-2017 a Biblioteca do colexio forma parte do PLAMBE.

Este programa trata de impulsar a transformación das bibliotecas escolares en centros de recursos de lectura, información e aprendizaxe.

O colexio promove continuamente o uso da biblioteca como espazo de lectura e de consulta. Ademais, realízanse numerosas actividades para fomentar o entretemento e pracer.

É fundamental fomentar o uso da lectura dende pequenos, xa que a lectura é unha oportunidade de abrirlles os ollos aos cativos a un mundo de información, cultura, fantasía e imaximación, beneficioso para impulsar o proceso de aprendizaxe.

Ser partícipes deste proxecto de innovación  posibilitou  melloras en canto á xestión técnica, de espazos e recursos:

  • Reformamos as instalacións, dotando á biblioteca con mobiliario novo.

  • Aumentamos o fondo de libros da biblioteca.

  • Coa bitácora tratamos de amosar o mundo das nenas e nenos no colexio deixando que a lectura fome parte da súa vida.

  • Modernizamos o material informático, favorecendo o uso das novas tecnoloxías aos nenos e nenas, dotando a biblioteca de novos portátiles e tabletas.

  • Elaboramos diferentes actividades para todo o alumnado do centro para promover o fomento da lectura, como o Proxecto Documental de "Mulleres con historia" ou a hora de ler.

bottom of page